“Het Levensregister groeit met u mee.”

Voor iedere levensfase

 

Volwassen worden

Wie volwassen wordt, krijgt te maken met een zorgverzekering, een huurovereenkomst, een inboedelverzekering, een rijbewijs, een paspoort en allerlei andere polissen, documenten en overeenkomsten. Deze kunnen in het Levensregister worden geregistreerd. Wie een familielid of een bevriende relatie toegang tot het Levensregister geeft, kan zo bijvoorbeeld laten weten wie na een ongeval moeten worden geïnformeerd en waar digitale wachtwoorden zijn te vinden.

Samenwonen of trouwen

Bij het aangaan van een relatie of huwelijk ‘onder beperkte gemeenschap van goederen’ is het verstandig vast te leggen wie welke bezittingen en schulden inbrengt. Dit kunt u heel goed in het Levensregister doen. Zo’n statische beginbalans kan behulpzaam zijn wanneer de relatie wordt beëindigd, omdat elke partij dan eigenaar blijft van zijn of haar inbreng. Bij het aangaan van een tweede of volgende relatie kunnen andere gegevens van belang zijn, bijvoorbeeld of er erfdelen of alimentatieverplichtingen zijn. Ook al deze gegevens kunt u in uw Levensregister registreren. Gedurende een relatie of huwelijk geeft het Levensregister voortdurend een dynamisch, overzichtelijk en actueel overzicht van alle veranderlijke, relevante administratieve zaken.

Een huis, een carrière, pensioenopbouw

Ook wie alleenstaand is, krijgt met de koop van een huis, de hypotheek daarbij, arbeidsovereenkomsten of pensioenafspraken te maken. Meer en meer komen die gegevens en afspraken niet meer op papier te staan en zijn ze alleen nog maar digitaal of online beschikbaar. In het Levensregister hebt u alles overzichtelijk bij elkaar.

Overzichtelijke rapportages

Het Levensregister biedt de mogelijkheid overzichtelijke rapportages in specifieke omstandigheden samen te stellen. Bij het kopen van een huis en het aangaan van een hypotheek bijvoorbeeld is het mogelijk met één druk op de knop een rapport te produceren, waarin alle gegevens staan die voor de desbetreffende transactie noodzakelijk zijn. Zo’n rapport kan ook als pdf of op papier worden bewaard en blijft zo altijd beschikbaar.

Medische gegevens, nalatenschap

Ouderdom komt met gebreken. De behoefte kan ontstaan om over een overzicht van zorgverleners te beschikken, dat op elk gewenst moment kan worden geraadpleegd. Mogelijk wilt u op enig moment uw nalatenschap vastleggen, evenals uw wensen ten aanzien van uw uitvaart. Het Levensregister geeft daar alle ruimte voor. Bovendien zet het invullen van het Levensregister u aan het denken. Wie mag er namens u uw belangen behartigen? Wie zijn uw vertrouwenspersonen en zijn op de hoogte van uw wensen?

Na een overlijden

Wie na een overlijden een nalatenschap moet afwikkelen of een mensenleven administratief moet beëindigen, weet hoe welkom een overzicht van alle noodzakelijke gegevens is, van alle abonnementen tot en met de namen van de laatste zorgverleners. Ontbreekt zo’n overzicht, dan is er voor de executeur die alles moet regelen, nauwelijks tijd voor rouw en emoties. Met het Levensregister laat u een overzichtelijke administratie na.

Persoonlijk gesprek

Het Levensregister biedt u niet alleen de mogelijkheid om gegevens en wensen vast te leggen, maar ook om in een persoonlijk gesprek met de ervaren nalatenschapscoaches van Levensregister.nl zaken rondom overlijden en erfenis te bespreken. Zij maken het u mogelijk te bedenken en vast te leggen wat er voor en na uw overlijden met betrekking tot uw nalatenschap moet gebeuren. Daardoor kan er veel verwarring en onenigheid worden voorkomen en hebt u op dat punt geen zorgen meer. Hebt u hier behoefte aan? Neem dan gerust contact met Levensregister.nl op of met een van onze partners.