“Het Levensregister is meer dan een formulier voor vastlegging van gegevens.”

Voor organisaties

Het Levensregister is meer dan een formulier voor de vastlegging van gegevens. Het Levensregister is ook een samenwerkingsverband van coaches die mensen in alle fasen van hun leven kunnen ondersteunen.

Preventief en probleemoplossend in bedrijven

De coaches van Levensregister.nl bieden hulp aan werknemers die door welke oorzaak dan ook slecht in hun vel zitten. Dit kan een werkgerelateerde, maar ook een privégebonden oorzaak hebben, bijvoorbeeld het overlijden van iemand in hun directe omgeving. Deze werknemers lopen het risico te moeten verzuimen of zelfs het risico van een burn-out. De coaches van Levensregister.nl kunnen deze werknemers ondersteunen, door hun leven administratief en organisatorisch overzichtelijk te maken. Deze coaches mogen de informatie die zij van werknemers te horen krijgen, wettelijk niet met derden delen. Werknemers kunnen daarom met een gerust hart persoonlijke en gevoelige informatie met een coach van Levensregister.nl bespreken. Bedrijven kunnen de coaches van Levensregister.nl ook preventief inzetten, om zo de eigen medewerkers van de personeelsafdeling te ontlasten en te voorkomen dat werknemers moeten verzuimen. Voor meer informatie hierover kunnen bedrijven contact met Levensregister.nl opnemen.

Gemeenten en de Algemene Nabestaandenwet

Gemeenten kunnen in het kader van de Algemene Nabestaandenwet hun inwoners voor en na het overlijden van een partner ondersteuning bieden. Mantelzorgers kunnen aan de hand van een Levensregister alle administratieve zaken

 

 

afwikkelen, maar ook nagaan of nabestaanden een erfenis beter wel of niet moeten aanvaarden, gelet op eventuele schulden van de overledene. Inwoners die hulp kunnen gebruiken, komen voor coaching in aanmerking en kunnen door middel van het Levensregister overzicht en structuur in hun leven krijgen. Door contactpersonen en hulpverleners in het Levensregister te registreren, kunnen wijkteams, coaches en mantelzorgers bij het inschakelen van hulp de juiste personen raadplegen. Voor meer informatie hierover kunnen gemeenten contact met Levensregister.nl opnemen.

Partners van Levensregister.nl

Levensregister.nl werkt samen met notarissen, executeurs, uitvaartondernemers, nalatenschapscoaches en vergelijkbare beroepsgroepen. Gebruikers van het Levensregister kunnen, wanneer zij dat wensen, op een eenvoudige manier vanuit het register met dergelijke dienstverleners in hun buurt in contact worden gebracht. Dienstverleners die daartoe een samenwerkingsverband met Levensregister.nl willen aangaan, kunnen hiervoor contact met ons opnemen.