Is het u opgevallen dat wij u uw BSN niet laten registreren?

Dat leggen we graag aan u uit:

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek nummer en is oorspronkelijk bedoeld voor de communicatie tussen burgers en de overheid.
In de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt bepaald dat het BSN uitsluitend mag worden gebruikt ter uitvoering van de wet. Dat betekent dat bedrijven, werkgevers van andere organisaties het BSN alleen mogen gebruiken als zij dat op basis van een wettelijke regeling verplicht zijn.

Het gebruik moet ook strikt beperkt zijn tot het doel van die betreffende wet. Omdat het registreren van uw gegevens via MijnLevensregister geen uitvoering van de wet betreft, mag uw BSN hierin dan ook niet gevraagd worden.

Het Levensregister vraagt wel ​​naar de bewaarplaats van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs zodat uw burgerservicenummer te allen tijde terug te vinden is.