Vanwege de coronacrisis heeft de overheid besloten dat er in 2021 een hoger bedrag geschonken mag worden zonder dat je daarvoor aangifte hoeft te doen.

Het bedrag dat je mag ontvangen zonder er schenkbelasting over te betalen is tijdelijk verhoogd met € 1.000. Let wel, dit is een tijdelijke verhoging. Of het volgend jaar nog zo is, is niet zeker.

Hoeveel mag je dan schenken zonder dat er schenkbelasting betaald moet worden?

in 2021:

mogen ouders € 6.604 belastingvrij schenken aan hun kind, pleegkind en stiefkind.

In de volgende situaties is dat € 3.244:

* Kind aan ouder(s)
* Grootouder(s) aan kleinkind, of andersom
* Oom/tante aan neef of nicht, of andersom
* Broer aan zus, of andersom
* Geen familie, zoals buurman, vriend of vriendin

Het bestedingsdoel mag door de ontvanger zelf worden bepaald.

Heb jij in 2020 een schenking gedaan en heb je die nog niet genoteerd in je account? Doe dat dan meteen!
Meer informatie over schenken en schenkbelasting is te vinden op de site van de Belastingdienst, of neem contact op met een van de coaches