Wat heeft u allemaal online staan?
Wie is er op de hoogte bij een calamiteit?
Levensregister heeft een simpele en doeltreffende “papieren” oplossing!
Stuur een email naar contact@levensregister.nl dan ontvangt u van ons het formulier in pdf.formaat.
Tips voor het kiezen van een veilig wachtwoord
en de “digitale”opslag:

1. Gebruik voor elke website altijd een nieuw en zogenaamd sterk wachtwoord, minimaal 8 tekens lang, afgewisseld zowel letters, hoofdletters, cijfers als leestekens.

2. Dit wachtwoord kan door uw webbrowser of speciaal programma (zoals “1Password” of “Keepass:) gegenereerd en onthouden worden.

3. Deel uw wachtwoorden of de codes met een vertrouwensperso(o)n(en).

4. U kunt ervoor kiezen om ieder persoon een deel van de totale inlogcode te verstrekken zodat ze alleen samen over de totale code beschikken.

5. Communiceer een wachtwoord nooit over het internet via email of social media, indien dat gebeurt wijzig daarna dat wachtwoord zo snel mogelijk.